Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

50%

50.00%

Bắc Mỹ

30%

30.00%

Đông Nam Á

20%

20.00%

Đông Âu

Thị trường chính Tổng doanh thu (%)
Bắc Mỹ 50.00%
Đông Nam Á 30.00%
Đông Âu 20.00%
Tổng doanh thu hàng năm: US$5 Million - US$10 Million

Khả năng thương mại

Phương thức xuất khẩu: Using an agent
Gửi email cho nhà cung cấp này